Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 oktober 2017

Kippenboeren helpen op een verantwoorde wijze

De verhalen die ons ter ore zijn gekomen van de getroffen kippenboeren in de fipronilcrisis hakken er ook bij ons diep in. Bedrijven die van de een op de andere dag bijna omvallen vanwege wat eigenlijk? Een verhoogde concentratie van een stofje, wat in de verste verte nog geen schade aan je gezondheid brengt. De zinloosheid van al dat leed treft ons zwaar.

Daarom was onze fractie twee weken geleden ook zeer verheugd te horen van wethouder Vreugdenhil wat de gemeente Ede doet voor deze boeren. Er is een meldpunt opgezet om deze boeren met raad en daad bij te staan. Dat meldpunt blijft ook langer bestaan dan in eerste instantie gedacht en brengt deze bedrijven meteen in contact met de juiste instanties. Dat is hoe we het als gemeente moeten aanpakken en daar ben ik trots op.

Dat betekent wat D66 betreft alleen niet dat het de taak van de gemeente is om rechtstreeks aan de boeren financiële ondersteuning te bieden. Dan gaan we een kant op die we niet willen. Niet omdat we het de boeren niet gunnen, maar omdat dat de gemeente in een onwenselijke positie brengt. In de financiële crisis hebben veel ondernemers hun zaak failliet zien gaan en ook dat kwam vaak hard bij ons aan. Ook toen zou je in eerste instantie deze bedrijven graag snel te hulp willen schieten, maar ook toen hebben we dat niet gedaan.

En nog geen maand geleden hadden we het hier eigenlijk al over bij de nota Leningen en Garanties. Moet de gemeente bedrijven in het algemeen te hulp schieten als het slecht gaat? En eigenlijk de gehele raad en vooral heel expliciet de SGP en de ChristenUnie zeiden toen heel duidelijk: nee. Dat is geen taak voor de gemeente. Geen geld van de gemeente naar bedrijven met een winstoogmerk. En ik snap dat het altijd makkelijker is de discussie te voeren als het over algemeenheden gaat dan als het over concrete casussen gaat. Maar we zijn als politiek niet geloofwaardig als we op het ene moment zeggen dat geen gemeenschapsgeld moeten gebruiken om bedrijven overeind te houden en op het andere moment dat opeens wél te doen. Wat moeten we dan aan bijvoorbeeld alle bouwbedrijven zeggen die zijn omgevallen, ook vaak met aangrijpend banenverlies tot gevolg, en waar we als gemeente wel dat lastige verhaal hebben volgehouden.

Daarom wil ik toch afsluiten met het eerlijke verhaal. En dat is dat het plan van SGP/CU/CDA ondoordacht en onverstandig is. Want uit de motie spreekt een zekere machteloosheid die ik goed kan invoelen. Daarom zou ik zeggen, steun de voortvarende aanpak van de wethouder in de afgelopen maanden en eet wat vaker een ei.

De bijdrage van Stephan Neijenhuis naar aanleiding van de motie ‘maatregelen getroffenen fipronilcrisis’ tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2017.