Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Bennekom veiliger

D66 vindt dat het tijd wordt om nu eindelijk maatregelen te treffen tegen het sluipverkeer en de hoge verkeerssnelheid in Bennekom oost. Het bericht dat D66 vragen had gesteld over deze verkeerssituatie in Bennekom oost leiden tot nog meer reacties bij Bennekommers. Onderzoek gaf aan dat het een slepend probleem is. D66 heeft de beantwoording van de vragen daarom niet afgewacht. Wij hebben een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen op korte termijn maatregelen te treffen in samenspraak met de burgers van Bennekom oost en de Dorpsraad.

De fractie van D66 merkte bij een bezoek Bennekom oost op dat veel bewoners veel overlast ondervinden van het sluipverkeer tussen Heelsum en Ede, en dat vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar gebracht wordt. De snelheid van het sluipverkeer is soms meer dan een tweevoud van de daar toegestane kilometers. Ook wordt er onvoldoende gehandhaafd. De fractie van D66 heeft in een motie het college opgedragen om in gesprek te gaan met de bewoners en de dorpsraad over het sluipverkeer en snelheid. Maar ook om op korte termijn maatregelen te treffen. Het gesprek moet snel plaats vinden. In het eerste kwartaal van 2018 moet de Raad over de uitkomsten van dit overleg worden geïnformeerd. Ook heeft de fractie verzocht om afspraken te maken met de politie over handhaving van de verkeerssnelheid. De motie kreeg raadsbreed steun. De wethouder gaat aan de slag om de motie uit te voeren.