Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 december 2017

Een inspirerende woensdagavond van het politiek Sportcafé Ede op 29 november

Tien topambities over sport en bewegen zijn in het politiek Sportcafé gedeeld. Op naar een gezond en gelukkig Ede waarin bewegen en leefstijl centraal staan. Haalbaar, betaalbaar, veilig en toegankelijk zijn belangrijke criteria. Een eerste aftrap van de lokale verkiezingen in 2018, georganiseerd door Sportforum Ede in de kantine van voetbalclub Edese Boys! Samen met sportverenigingen en afgevaardigden van politieke partijen D66, VVD, Gemeentebelangen, CDA en Groen Links/PE is aan de hand van stellingen enthousiast gediscussieerd over de veranderende rol van de sportverenigingen.
Hoe gaan de sportverenigingen verbinden en waar en bij wie liggen de initiatieven. Waar liggen dan kansen? Sportverenigingen willen veel meer samenwerken en meedoen. Ook het aan de voorkant meedoen met het opstellen van het gemeentelijk sportbeleid. Bovendien zouden de budgetten moeten meegroeien met het inwoneraantal om sport in Ede een meer stadse uitstraling te geven. Dat wil niet zeggen dat we in Ede alle sporten zouden moeten hebben. Het aantal sportaccommodaties is op dit moment te klein om alle reguliere sporten in Ede te kunnen beoefenen. Lokaal wat kan en regionaal wat moet. Dit geldt ook voor de accommodaties. In Ede versterken de Polar Bears, de Vallei Volleybal Prins, de in aanbouw zijnde Topsporthal, de citymarketing en het World Food Centrum elkaar. ‘ Maar Topsport kan niet zonder Breedtesport!’ merkte Rina Moorman, fractievolger van D66 op. In het verkiezingsprogramma van D66 staat bv. een haalbaarheidsonderzoek naar een kunstijsbaan in de regio. Dit bevordert ook een plezierig vestigingsklimaat. De stelling hoe we meer vrijwilligers krijgen werd beantwoord door het efficiënter te regelen. De wijkgerichte aanpak met open sportparken zal meer kansen bieden om meer deelnemers en vrijwilligers te mobiliseren. Maar dat vraagt wel om meer professionele ondersteuning! De laatste stelling over de inzet van gelden uit het sportbudget of uit het budget sociaal domein werd in het kader van preventie of nazorg als aanvullend en zeer nuttig beoordeeld door D66. ‘Alle 41 Edese sportverenigingen, samen goed voor 85% van de sporters, zijn vertegenwoordigd in Sportforum Ede, daar zit de grote meerwaarde’, reageerde wethouder Weijland.’ Er is wel bezuinigd, maar door goed en efficiënt te organiseren en samen te werken levert dat binnen de sport veel voordelen op. Deze ambitie is al concreet gemaakt’. Met enkele slotopmerkingen als ‘ Samen sterk’ en ‘Investeer in sport dan krijg je daar 300% voor terug’ werd het politiek Sportcafé afgesloten.