Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

D66 trekt zich terug als coalitiepartner

D66 Ede trekt zich terug als mogelijke coalitiepartner, omdat de fractieleden onderling onvoldoende gemeenschappelijke grond kunnen vinden. Daarmee is het onderlinge vertrouwen in een succesvolle samenwerking verdwenen. Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis: “Ik heb geprobeerd alle ruimte te bieden om samenwerking mogelijk te maken, maar op een gegeven moment concludeer je dat de wil ontbreekt.”

Terugtrekken als onderhandelingspartner vindt Neijenhuis vanzelfsprekend. “Wij zijn uitgenodigd als D66-fractie, maar wij kunnen onszelf onderling niet verenigen. Om deze reden kunnen wij geen onderdeel vormen van een stabiele coalitie.”

Tijdens de fractievergadering op woensdag 18 april is de samenwerking tussen de raadsleden binnen de D66-fractie in Ede beëindigd. Neijenhuis: “Uiteraard is er heel serieus gezocht naar mogelijkheden, maar op dit moment ontbreekt de wil om een team te vormen. Het is op geen manier een wenselijke uitkomst maar wel de meest verstandige voor alle betrokken individuen. Ik zal proberen op mijn manier de kiezers te vertegenwoordigen en wens mevrouw El Kaddouri en mevrouw Moorman succes en het beste bij hun eigen weg.”

Het bestuur van D66 in Ede heeft aangegeven de situatie te betreuren. Alle steunfractieleden en het bestuur steunen fractievoorzitter Neijenhuis. Bestuurslid Albert de Vries: “Het is ontzettend jammer dat de samenwerking binnen D66 Ede geen doorgang heeft kunnen vinden. Desondanks hebben wij het volle vertrouwen in Stephan Neijenhuis om in de komende vier jaar het geluid namens D66 te gaan vertolken.” 

Vanavond in de gemeenteraadsvergadering zal Neijenhuis een verklaring afleggen. De fractie is hierover al in contact met de burgemeester. “Toen ik door de leden van D66 werd gekozen als lijsttrekker, daarna als fractievoorzitter, had ik nog niet kunnen bedenken dat ik al zo snel zou worden geconfronteerd met een dergelijke situatie.” zegt Neijenhuis. “Desalniettemin ga ik samen met de afdeling D66 Ede, het bestuur en mijn steunfractie de komende vier jaar hard werken en doen waarvoor mensen D66 hebben gestemd.”