Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 juli 2018

D66 bezorgd over financiële toekomst Ede

De fractie van D66 heeft zorgen geuit over de financiële staat van de gemeente Ede. Donderdagavond besprak de gemeenteraad de Meerjarenbeleidsvisie.

D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis: ,,Het College presenteert nu een jaarlijks overschot, maar rekent zich rijk. Als je alle verwachte tegenvallers en de geplande investeringen van het nieuwe College bij elkaar optelt, heb je het overschot drie keer nodig.” Vooral tekorten op het Sociaal Domein zorgen gedurende dit jaar al voor forse tegenvallers en de verwachting is dat deze miljoenentekorten zich zullen blijven voordoen.

Ook voor de ambtelijke organisatie wil het College twee miljoen uittrekken. D66 diende een amendement in om de uitbreiding van de ambtelijke organisatie te halveren totdat het College er een goede onderbouwing voor geeft. Het amendement kreeg steun van alle oppositiepartijen, maar haalde het niet doordat alle coalitiepartijen tegenstemden. Neijenhuis: ,,Deze houding van de coalitiepartijen is erg jammer. Toen vorig jaar 1,3 miljoen structureel nodig was voor de ambtelijke organisatie stond de hele raad op de achterste benen. Coalitie en oppositie samen. Dit jaar is er meer geld nodig en krijgen we minder onderbouwing. Nu houdt de huidige coalitie de deur dicht.”