Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 mei 2019

Goed bezochte thema-avond over Europa

“Tijdens de eerste thema-avond van de reeks ‘Democratie in 3D’ heeft D66 Ede inwoners en bedrijven uit Ede uitgenodigd om mee kunnen denken met belangrijke thema’s”, vertelt Stephan Neijenhuis, fractievoorzitter van D66. Aangezien de huidige verkiezingen voor het Europees Parlement voor de deur staan, wilden wij van inwoners en experts weten wat de Europese Unie kan doen voor de gemeente Ede? Vinden de sprekers en inwoners dat we de EU nodig hebben?

Als kick-off gaf Rob Jetten, fractievoorzitter Tweede Kamer, aan dat “de EU ten eerste zal moeten focussen op de grote uitdagingen voor Europa”. Hij noemde Europese samenwerking erg belangrijk voor  onze veiligheid (Trump die uit de NAVO wil stappen, acties Rusland en Chinese cyberaanvallen), voor sociale rechtvaardigheid, voor  migratie en voor een sterke economische interne markt.

Tijdens Q&A met Rob kwam er nog meer verheldering waarom de EU belangrijk is: “Waarom nu een voorstel voor het lidmaatschap van EU in onze grondwet”? Rob Jetten gaf aan dat dit ons dwingt om beter na te denken. Eerst een plan, dan stemt de Tweede Kamer, dan de Eerste Kamer. Daarnaast hebben zeventien lidstaten dit al in de grondwet. “Welke rol kan Den Haag spelen voor bedrijven in Nederland en Ede”? Lobbyen in Brussel kan het MKB beschermen tegen grote bedrijven. Den Haag en de EU moeten echter ook grote bedrijven helpen om te kunnen blijven groeien. Europa moet meer machtspolitiek laten zien. Een goed buitenlandbeleid om zo ook grootmachten China en Rusland aan te kunnen.

Vervolgens ging de facilitator Sina Salim (voormalig fractievoorzitter D66 Ede) in gesprek met het panel en het publiek. Tijdens de discussies kwam naar voren dat bedrijven zelf ook actief moeten zijn. Arjen Droog (plv. directeur FoodValley en EP-kandidaat voor de ChristenUnie) gaf aan dat het belangrijk is om dicht bij Brussel te zitten. Mede omdat wet- en regelgeving ontwikkelingen kan vertragen. Bijvoorbeeld de eiwittransitie: kippen mogen geen levende insecten eten, terwijl dit juist kan bijdragen aan het voedselprobleem.

“Als de FoodValley de ‘Silicon valley’ van de wereld wil worden, hebben we meer bedrijven nodig”, vertelde Peter Haring (Ecosystems Director Unilever). Om deze aan te trekken, moeten bedrijven kunnen concurreren met anderen, makkelijker kunnen investeren en subsidies kunnen aanvragen. Wederom is het belangrijk om voor bedrijven zoals Unilever sterke linken met Brussel te hebben om te kunnen opereren in de strikte wet- en regelgeving.

Erik van der Garde (MKB Oceanz 3D printing), gaf aan dat EU-regelgeving belangrijk is voor bescherming. “In de toekomst zal je alles kunnen printen. Alles gaat digitaal en bescherming is nodig”. Hij vertelde dat processen en audits nodig zijn om medische hulpmiddelen te maken zoals protheses. De EU kan hierbij helpen.

Aan de deelnemers in de zaal werd gevraagd hoe de EU kan helpen. Zij gaven aan dat de miljarden van de EU makkelijker toegankelijker moet worden voor innovatieve bedrijven. Geld zou moeten gaan naar innovaties, niet voornamelijk naar het huidige landbouwbeleid. Wat zou hierbij anders kunnen? “Het landbouwbeleid moet juist verduurzaming stimuleren en investeringen mogelijk maken” gaf Rob Jetten aan. Nederland gaat stappen maken met het nieuwe Kringloopbeleid. We zouden een rol kunnen spelen om andere landen mee te krijgen met innovatieve landbouwpraktijken. Ook bijvoorbeeld de bouwsector is vrij conservatief en kan duurzamer. “Het is bijvoorbeeld moeilijk verzekeringen af te sluiten voor een duurzaam huis” gaf Peter Haring aan die zijn eigen huis bouwt.

Dus, aan de ene kant werd er ingestemd dat “EU regels te strikt zijn geworden. Het mes moet erin. Mede ook omdat Europa staat voor vrije markt die moet blijven functioneren. Aan de andere kant, als regels centraal bepaald worden, is dit efficiënter en kan dat bescherming bieden binnen en buiten de EU. Zoals belastingen op EU-niveau of een CO2-belasting kan bedrijven als Unilever helpen. Als we bijvoorbeeld CO2 willen reduceren, dan moeten we buiten EU kijken. Beter treinvervoer in plaats van het vliegtuig moeten we kunnen realiseren. Echter, alle panelleden en het publiek waren het er mee eens dat meer ambitie is nodig.

Deze avond vol nieuwe inzichten en interessante vragen vanuit de zaal was een succesvolle avond: Democratie in 3D.

De avond werd afgesloten op de piano met Colijn Buijs. Hij deed een improvisatie op basis van het onderwerp en input vanuit de zaal.