Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Meer tempo om klimaatdoelen te halen!

Bij de Algemene Beschouwingen heeft D66 aandacht gevraagd voor het halen van de Edese klimaatdoelen. Het tempo ligt te laag bij windenergie, klimaatadaptatie en zonnevelden. Daarnaast heeft D66 aandacht gevraagd voor de zorg voor dak- en thuisloze jongeren, biodiversiteit en een snellere aanpak van de Kop van de Parkweg.

Lees hier de complete bijdrage van D66:

Vz,

Twee maanden geleden bespraken we hier de programmarekening. Daarbij stelde D66 een wat ongebruikelijke vraag aan het College. Het College zat er één jaar en wij vroegen per collegelid wat zij nu goed vonden gaan na het eerste jaar en waar nog wel een tandje bij mag. Bij de positieve punten mochten Collegeleden dan best een beetje shinen met hun wapenfeiten, zolang ze ook maar heldere doelen stellen voor hun tandjes erbij.
Het is nu twee maanden later en ik heb nog niks gehoord. Lijkt me hoog tijd dat we zelf eens een voorzetje doen. We horen graag uw reactie.

Laat ik dan beginnen met een punt waarop D66 vindt dat er goed werk is geleverd door het College. Erg mooi dat deze Perspectiefnota middelen bevat om Bennekom-Oost verkeersveiliger te maken. D66 maakt zich hier al lange tijd hard voor. Ook zijn we blij met de toezegging van de wethouder vorige week dat er serieus geëvalueerd gaat worden op het sluipverkeer in de komende jaren. Daarnaast zijn we ook erg tevreden met de werkzaamheden aan de Tooroplaan deze zomer. Het betreft zeer onveilige kruisingen waar veel scholieren fietsen.

Een domein waarop er overduidelijk een tandje bij moet is het complete beleid rondom klimaat en duurzame energie. We hebben het er vaak over gehad dat het Bestuursakkoord te weinig concrete doelen had, maar op dit gebied duidelijk wel. We hebben alleen totaal niet het vertrouwen dat die doelen ook gehaald worden.
• Grote ambities bij klimaatadaptatie waarover nu een Plan van Aanpak zou komen. Dat wordt pas begin 2020 met de financiële consequenties pas in de perspectiefnota voor 2021.
• Bij windenergie stond als minimale doelstelling vier windmolens. Twee realiseren deze periode en twee in voorbereiding. De wethouder gaf vorige week aan zijn keiharde best te gaan doen om er één voor elkaar te krijgen.
• Bij zonne-energie stond 50 ha aan zonnevelden als minimale doelstelling. En ook hierbij gaf de wethouder al aan dat dat nu erg moeilijk gaat worden en alle capaciteit ingezet wordt op de onrendabele zonnevelden van minder dan 2 ha.

Vz, hoe kan dit toch? We hebben bij de verkiezingen allemaal het belang van duurzame energie benadrukt. Na de verkiezingen hebben we ook boter bij de vis geleverd, want bij de begroting voor dit jaar hebben we acht ton vrijgemaakt voor het energieneutraal maken van Ede. En voor 2020 doen we daar nog een halve ton bij. We hebben het vorige week vaak gehad over de bijdrage aan Akoesticum. Hier geven we dus meer dan vijf keer zo veel aan uit. Maar zelfs de minimale doelen zijn na één jaar al buiten beeld. Vraag aan het College hoe het kan dat met zo’n groot budget de minimale doelen toch niet gehaald worden en welk plan de wethouder heeft om deze toch te gaan halen.

Voorzitter, het wrange is dat afvalscheiding eigenlijk de enige plek is waar we onze doelen wél halen. Omdat we als gemeente een ingrijpend systeem hebben ingesteld, met betalen per keer aanbieden en vier kliko’s in de tuin. Maar vooral omdat de Edenaren ondanks alles heel goed hun afvalscheiden. En wat krijgen zij? Stank voor dank. We gaan vier ton extra uit de afvalstoffenheffing halen. Ongeveer net zoveel als die geweldige OZB-verlaging die we heel misschien in het laatste jaar van deze collegeperiode krijgen. Vz, wie denkt het College voor de gek te houden? Ik daag het College uit. Laten we die lastenverlaging eens veiligstellen. Niet vlak voor de verkiezingen, maar nu. Niet via de OZB, maar via de afvalstoffenheffing. Op die manier straffen we de Edenaren niet voor hun goede afvalscheiden maar geven ze juist een beloning voor goed gedrag.

Een punt waar het College goed werk heeft geleverd is ongetwijfeld de het sociaal domein. De opgave is groot en daarbij is het van groot belang dat we goede maatregelen kunnen nemen die zo min mogelijk de toegang en kwaliteit van zorg raken. Er ligt nu een goed en afgewogen pakket aan maatregelen, duidelijk met de menselijke maat in het achterhoofd. Daarvoor onze complimenten. Wel hebben we nog bezwaren bij de eigen bijdrage voor thuisondersteuning mantelzorgers, maar daarvoor sluiten we ons aan bij het amendement van de ChristenUnie.

Daarnaast denken we wel dat er een tandje erbij kan voor de zwerfjongeren in onze gemeente. Iedere jongere zonder dak of thuis is er één te veel. In het debat vorige week kwam naar voren dat er nog sterk verkokerd wordt gewerkt, terwijl het juist belangrijk is dat deze jongeren duidelijkheid en stabiliteit hebben. Een plan, één regisseur. Dat principe, waar we het vaak over hebben. Staat de wethouder open om in het komende jaar te gaan kijken naar een andere invulling van de bemoeizorg die sterker gericht is op preventie en soepelere overdrachten tussen zorgaanbieders, of nog beter, een integrale aanpak voor een zwerfjongere.

Een ander punt waarbij het College voortvarend bezig is, is de aanpak voor biodiversiteit. We moeten echt de stap gaan maken naar natuurinclusieve landbouw en iedere beschikbare vierkante meter in kaart krijgen om ervoor te zorgen dat we geen blijvende schade toebrengen aan onze flora en fauna. Op misschien wel het mooiste succesvoorbeeld van biodiversiteit hebben we nog wel werk te doen, namelijk de wolf. Die is natuurlijk welkom, maar als gemeente moeten we wel weten wat we doen met het disruptieve vermogen van deze viervoeter.

Vz, nog één punt waar een tandje bij mag. En dat is de Kop van de Parkweg. Vooral de entree aan de zuidkant van het station, het welbekende strand van Ede, is geen mooi visitekaartje van Ede. Mensen komen hier Ede binnen en krijgen meteen het lelijkste stukje voorgeschoteld. Dat kan niet zo blijven. En het is al zo lang het geval. In een interview voor de krant toen ik mezelf net kandidaat stelde voor de raad in 2014 kreeg ik de vraag wat het lelijkste plekje van Ede was. Toen zei ik de Kop van de Parkweg en vijf jaar later is er nog niks verbeterd. Wat gaat de wethouder doen om hier nu eindelijk schot in de zaak te krijgen? Sommige panden staan al erg lang leeg en geven een verpauperde uitstraling. Kan hier de Leegstandswet niet worden ingezet? Kortom, doet de gemeente wel het uiterste om hier snel een oplossing voor te vinden?

Vz, laat ik afsluiten met een punt waarop D66 vindt dat het erg voortvarend gaat en dat zijn de beantwoordingen van de ambtelijke organisatie op onze technische vragen, waarvoor onze dank. We zien uit naar de antwoorden op onze politieke vragen.