Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Voor een toekomstbestendige landbouw

D66 wil dat de gemeente Ede zich inspant voor een toekomstbestendige landbouwsector. De groei van de landbouw loopt op veel plekken tegen grenzen aan. Met stikstof, fijnstof, ammoniak, maar ook fosfaat, broeikasgassen, dierenwelzijn en de biodiversiteit. Eenzijdig doorgaan met schaalvergroting werkt niet meer. Een complex systeem van regels heeft niet kunnen voorkomen dat deze grenzen zijn overschreden.

Hervormingen
Een ander model is dus dringend nodig. We moeten naar een circulaire en natuurinclusieve landbouw. Maar ondanks de groei zijn de inkomens in de agrarische sector structureel laag. En dat maakt de noodzakelijke hervormingen ook meteen een sociaal probleem. Een probleem dat we samen zullen moeten oplossen, met aandacht voor een goede toekomst van de boer. Vooral in Ede. Want in Ede hebben we hoge concentratie veehouderijen, maar ook prachtige natuur die onze bescherming verdient.

Verdienmodel
Daarom moeten we meer inzetten op biologische landbouw, een verdienmodel met bewezen bestaansrecht. Daarnaast wil D66 kijken hoe we gewenste vormen van landbouw kunnen stimuleren via de Omgevingswet. En we moeten kijken of er een fonds opgericht kan worden voor duurzame transitie. Om voldoende snelheid te krijgen, maar ook agrariƫrs te bevrijden van de knellende leningen die ze vaak zijn aangegaan. Met die oplossingen wil D66 dat de gemeente Ede een bijdrage levert aan de problemen in de landbouw, zodat we klaar zijn voor de toekomst.