Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 december 2019

Investeer in een veiliger verkeer

Op 11 december is bekend geworden dat het kabinet een half miljard vrijmaakt voor het verbeteren van verkeersveiligheid in de regio. Samen met bijdragen van gemeenten en provincies zou dit moeten leiden tot een investering van in totaal € 1 miljard. D66 vindt dit een uitstekend plan. Er vallen nog steeds te veel doden en gewonden in het verkeer. Dat is onverteerbaar en het verdient onze constante aandacht om de situatie in het Edese verkeer te verbeteren. D66 stelt daarom voor dat het College deze investering vanuit het Rijk aangrijpt om de komende tijd een investeringsplan uit te rollen voor een veiliger verkeer in onze gemeente.

Gesprekken
D66 heeft over de veiligheid van het verkeer veel gesprekken gevoerd met Edenaren. Tijdens de campagne, maar ook daarna met omwonenden, scholieren of andere mensen die aan de bel trekken over onveilige plaatsen. Het leeft duidelijk in Ede. Daaruit haalt D66 in ieder geval drie prioriteiten voor het College voor een dergelijk investeringsplan.

  1. Veilige fietsroutes naar school. Ondanks de nodige investeringen vanuit de gemeente gaan nog steeds veel fietsroutes naar scholen via onveilige plekken. Denk daarbij aan de rotonde van de Bennekomseweg en de Horalaan. Of aan de Kerkweg en de rotonde daarvan met de Tooroplaan. Daar gebeuren nog steeds te veel ongelukken of bijna-ongelukken. Dat is onacceptabel, want in een fietsland in Nederland moeten ouders hun kinderen veilig naar school kunnen laten fietsen.
  2. De 80-wegen in het buitengebied. Dit soort wegen zijn algemeen bekend de meest gevaarlijke wegen. Het buitengebied van Ede kent er veel, waarbij ook vaak ernstige ongelukken gebeuren. Deze wegen zijn vaak onoverzichtelijk, smal en nodigen uit tot te hard rijden. Dit moet echt beter.
  3. De N224. Deze weg is al vaak besproken in de raad, maar nog steeds zonder actie. Deels komt dat omdat de weg provinciaal is en de gemeente er geen zeggenschap over heeft. Toch is het erg jammer dat de gemeenteraad een motie wegstemde om de snelheid op de N224 omlaag te brengen voor een veiliger verkeer. Hier zijn al te veel ongelukken gebeurt. Tijd voor actie. En investeringen.