Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 februari 2020

Voor een schone lucht

D66 wil meer actie voor een schone lucht. Ieder jaar staat Ede bovenaan de nationale rankings van fijnstofconcentratie. En ieder jaar belooft het College beterschap. De tijd van werkgroepen en akkoorden is voorbij. D66 wil dat de gemeente dit najaar bij de begroting een pakket rigoureuze maatregelen gaat nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Onderzoek tegengehouden
Maar om goede keuzes te kunnen maken, moet eerst inzichtelijk zijn wat werkt en wat niet. Daarom heeft D66 een motie ingediend om de komende maanden in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden en wat de effecten daarvan zijn. Maar helaas. Zelfs een motie voor meer onderzoek naar aanvullende maatregelen is voor wethouder Hoefsloot (GroenLinks) een stap te ver. Het College en de coalitiepartijen vinden onderzoek overbodig, omdat de gemeente al genoeg zou doen. Daar is D66 het niet mee eens. Luchtkwaliteit moet topprioriteit zijn en een akkoord ondertekenen is dan nog niet genoeg.

Biomassacentrales
De onrust onder veel Edese inwoners over de emissies van biomassacentrales is dan ook niet verwonderlijk. Als er zoveel hout gestookt wordt, moet dat gebeuren zonder schade aan de gezondheid van Edese inwoners. D66 is voorstander om van het gas af te gaan, maar niet ten koste van de luchtkwaliteit. Daarom moet de gemeente beter handhaven en beter inzicht krijgen wat voor effecten de biomassacentrales hebben op de luchtkwaliteit. De afgelopen jaren is vooral gekeken of er net wel of niet voldaan is aan de precieze voorschriften. Vanaf nu moet de gezondheid van Edenaren vooropstaan als er afspraken gemaakt worden.