Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 februari 2020

Stop onveiligere fietsroutes scholen Ede-Oost

D66 wil de veiligheid van de fietsroutes in Ede verbeteren. Niet verslechteren. Daarom heeft D66-fractievolger Henk Kohsiek gepleit voor een andere oplossing bij de verkeersafwikkeling van de Klinkenberg. Bij het debat over de woningbouwplannen op die locatie stelt het College voor de verkeerssituatie hetzelfde te houden. D66 is hiertegen nu blijkt dat de nieuwbouw tot fors meer verkeer leidt op onder andere de Van Heutszlaan en de Generaal Chassélaan.

Schoolroutes
Kohsiek pleitte in de raad voor ontsluiting van de nieuwe woningen aan de Eikenlaan of de Klinkenbergerweg. Kohsiek: “Anders komt er te veel autoverkeer op fietsroutes naar scholen. Dat is onverantwoord. Het zou prima kunnen om de woningen aan te laten sluiten op het kruispunt met de Klinkerbergerweg. Je moet dan wel een knip maken op de Van Heutszlaan, zodat alles goed ontsloten wordt maar er geen sluipverkeer in de wijk komt.”

Investeer in verkeer
Veilige fietsroutes naar school is een prioriteit voor D66. In december werd bekend dat het kabinet een half miljard vrijmaakt voor veiliger verkeer lokaal en in de regio. D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis stelde direct vragen aan de wethouder Verkeer of de gemeente Ede dit geld wil gaan gebruiken voor veilige fietsroutes naar school. De wethouder wilde dit nog niet toezeggen.