Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 april 2020

Keerlus Bellestein van tafel

Bij de raadsvergadering van 9 april lagen twee belangrijke voorstellen voor. Nieuwbouw bij de Klinkenberg en een nieuw gezondheidscentrum bij de Bellestein. Allebei ontwikkelingen van groot belang voor Ede. D66 steunde de plannen maar heeft zorgen over de verkeersafwikkeling. Het mag immers niet leiden tot onveilige fietsroutes naar school of onveilige bereikbaarheid van de Bellestein.

Bellestein
Bij de Bellestein koos het College voor een verkeersoplossing waarbij het vrachtverkeer met een keerlus zich om en door het winkelcnetrum zou moeten wurmen. Winkeliers, omwonenden en de fietsersbond kwamen terecht in verweer. D66 diende daartoe een amendement in om te kiezen voor een andere variant waarbij het verkeer toegang heeft via een aantakking op de Kastelenlaan. Het amendement was mede-ingediend door DKE, PvdA, EdeNU, SGP, BurgerBelangen, fractie Wijnsouw, GroenLinks en de ChristenUnie. De raad heeft het amendement raadsbreed aangenomen waardoor de keerlus van tafel is.

Klinkenberg
De ontwikkeling bij de Klinkenberg leidt tot fors meer verkeer op de generaal Chassélaan. Deze weg krijgt ook al meer verkeer te verduren als gevolg van de aanleg van de Parklaan, met gevaarlijke situaties tot gevolg bij het onveilige kruispunt met de Eikenlaan. Het bestuur van scholenkoepel CNS trok aan de bel voor de verkeersveiligheid van hun schoolgaande kinderen op de fiets. D66 diende een amendement in samen met PvdA en fractie Wijnsouw om de Van Heutszlaan aan te laten sluiten op de Klinkenbergerweg met een fietssluis tussen de Van Heutszlaan en de Chassélaan tegen eventueel sluipverkeer. Het amendement haalde het helaas niet. D66 zal desalniettemin de verkeerssituatie nauw blijven volgen en de wethouder heeft aangegeven in de toekomst alsnog deze optie te heroverwegen indien de verkeerstoename inderdaad groot is.