Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juni 2020

Maak kennis met D66 Ede: Stephan Neijenhuis

De politiek lijkt soms een groots begrip en ver weg. Door in gesprek te gaan met fractieleden en fractievolgers van een lokale partij, leer je al snel dat het gaat om gezamenlijk de leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Zo zet D66 Ede zich sterk in voor thema’s zoals woningen, natuurbehoud, energietransitie, goede werkgelegenheid, cultuur en onderwijs.

D66 Ede bestaat uit een fractievoorzitter, twee fractievolgers, actieve leden en een achterban. Ondanks dat zij een kleine partij zijn, laten zij een duidelijke stem horen in de lokale politiek.

In deze reeks ‘maak kennis met D66 Ede’, zullen we kennismaken met het kernteam. We maken kennis met Stephan Neijenhuis, fractievoorzitter van D66 Ede en zijn prioriteit cultuur.

 

Wat vind je mooi aan de lokale politiek?

Ik ben nu ongeveer 10 jaar actief voor D66. Vanaf 2014 gemeenteraadslid en sinds 2018 fractievoorzitter in Ede. Hoe meer ik betrokken raakte, hoe meer ik geïnteresseerd werd. Binnen de lokale politiek heb je directe invloed op de omgeving om je heen. Ik spreek met mensen uit mijn buurt en spreek over hun ideeën of problemen. Dan vertaal ik dit terug naar de raadszaal.

Je bent nu twee jaar fractievoorzitter, wat is belangrijk om te kunnen voor deze rol?

Het is belangrijk om oog te hebben voor zaken die belangrijk zijn voor de Gemeente Ede, maar ook om de stemmers van D66 te vertegenwoordigen. Dit houdt in dat je goede voorstellen maakt en je kan verbinden met de inwoners. Je moet goed kunnen luisteren en kritisch kunnen denken. Als raadslid wordt je soms overspoeld met informatie en dan moet je eruit pikken wat nog mist. Zowel bij grote thema’s, zoals de klimaatdoelstellingen of bij kleinere zaken, zoals de gladde zonnepanelen op fietspaden in Ede-Zuid. Een goed idee, maar veiligheid voorop.

D66 is een kleine partij, heb je wel een stem?

Als fractievoorzitter Ede is het belangrijk om de juiste personen om je heen te vinden. Gezamenlijk kunnen we ons verdiepen in de verschillende thema’s. Daarnaast kies je wel de punten waarop je kan inzetten als kleine partij. Zoals klimaat, cultuur en onderwijs. Door onze verdieping en het debat aangaan, heeft D66 Ede zeker een stempel op het debat in de Gemeenteraad.

Cultuur is dus een belangrijk thema, wat kan cultuur brengen voor Edenaren?

Cultuur heeft intrinsieke waarde. Cultuur helpt om jezelf te ontplooien en het beste uit jezelf halen. Om Edenaren te bereiken, zal het breed beschikbaar moeten zijn, geen hoge prijzen en verschillende soorten cultuur. Begin ook met jonge Edenaren. Vooral op jonge leeftijd helpt cultuur om wereldwijs te worden. Een bezoek aan het Kröller Müller museum of een keer naar een concert. Zo zorg je ervoor dat mensen met cultuur betrokken raken. Ik heb dit zelf mogen ervaren al op jonge leeftijd. Nu zit ik ook bij een koor, dat plezier gun ik andere kinderen ook.

Wat kan de politiek betekenen voor de cultuursector?

D66 vindt het belangrijk dat er in het onderwijs middelen vrijkomen voor cultuur en sport. We zijn de enige 100.000+-gemeente zonder schouwburg. We kunnen wel trots zijn op unieke voorzieningen zoals Cultura, het Kröller-Müller Museum en veel bijzondere initiatieven. Er is echter nog veel te winnen zoals bij podiumkunsten. Tijdens de vorige coalitie hadden we de post Wethouder cultuur. Toen hebben we een aantal goede zaken op de agenda gezet zoals het Cultuurfonds en een culturele invulling van de Frisokazerne. Dat is gelukt.

Belangrijk blijft dat de sector steun krijgt, anders zijn de toegangsprijzen te hoog. Dan kan veel cultuur geen doorgang vinden en is niet te betalen voor een groot deel van de samenleving. Maar om cultuur op de agenda te houden is doorzettingsvermogen van de politiek nodig. Ede zit nu nog onder het landelijke gemiddelde qua uitgaven per inwoner. Daarnaast draagt cultuur sterk bij aan de aantrekkelijkheid voor een Gemeente. Een goed voorbeeld is Den Bosch dat ook hoog scoort op leefbaarheid en culturele voorzieningen.