Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020

In memoriam: John Wijsmuller

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat op 9 oktober jl. John Wijsmuller is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. Als fractievolger, lid van het afdelingsbestuur en gemeenteraadslid was hij actief voor de gemeente Ede en D66. Als raadslid zette hij zich in voor een beter Ede, bijvoorbeeld in zijn gepassioneerde inzet om Ede verkeersveiliger te maken of voor een wijkcentrum voor Kernhem. John was een democraat in hart en ziel. Hij maakte zich daarom als woordvoerder ruimtelijke ordening sterk voor goede burgerparticipatie bij de behandeling van bestemmingsplannen. Hij verdiepte zich veelvuldig en grondig in belangrijke dossiers van de gemeente, zoals de spoorzone en de Parklaan.

Op zijn kritische kanttekeningen op het plan om het spoor te verdiepen, kreeg hij pas na verloop van vele jaren gelijk. John haalde zelfs het landelijke nieuws met zijn voorstel om het Nationaal Historisch Museum naar de Edese kazerneterreinen te halen. De fractie van D66 Ede en afdeling D66 Gelderse Vallei zijn John Wijsmuller dankbaar voor zijn inzet. We herdenken John als een betrokken, scherp raadslid en een fijn persoon om mee samen te werken.

Namens de lokale fractie en afdeling van D66,

Stephan Neijenhuis, fractievoorzitter D66 Ede
Sina Salim, vml. fractievoorzitter D66 Ede (2010-2018)
Jeroen Smit, alg. secretaris D66 Gelderse Vallei