Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2020

Maak kennis met D66 Ede – Sam Elfvering

Maak kennis met D66 Ede

De politiek lijkt soms een groots begrip en ver weg. Door in gesprek te gaan met fractieleden en fractievolgers van een lokale partij, leer je al snel dat het gaat om het zo goed mogelijk inrichten van de omgeving. Zo zet D66 Ede zich in voor thema’s zoals woningen, natuurbehoud, de energietransitie, goede werkgelegenheid, cultuur en onderwijs.

D66 Ede bestaat uit een fractievoorzitter, twee fractievolgers, actieve leden en een achterban. Ondanks dat we een kleine partij zijn, laten we zeker een duidelijke stem horen in de lokale politiek.

In deze reeks ‘maak kennis met D66 Ede’, zullen we kennismaken met het kernteam.

Sam Elfvering – Campagneleider

Als je in de politiek actief bent, wordt vaak de vraag gesteld ‘is je vader of moeder politicus’, is dat bij jou het geval?

Ik kom helemaal niet uit een politiek gezin. Wel was het avondjournaal elke avond een vaste routine in ons gezin. Toen ik 15 was, heeft deze interesse in de wereld om me heen zich omgezet naar een politieke interesse. Na Alexander Pechtold te hebben gezien tijdens de algemene politieke beschouwingen was ik overtuigd van de visie van D66 en ben ik lid geworden. Voor mij staat D66 voor kansengelijkheid, goed onderwijs, samenwerking en een goed debat zowel binnen de partij als daarbuiten. Dat zijn de redenen dat ik me thuis voel bij D66.

Waarom heb je interesse in de lokale politiek?

In de gemeente sta je dichtbij mensen. Veel mensen zeggen ‘de politiek is niets voor mij’. Ik geloof dat niet, want iedereen heeft wel een mening, over zorg, over je straat of over het onderwijs. Het is belangrijk om dan naar mensen te luisteren en om dan vervolgens er wat mee te doen. Vanaf het moment dat ik lid werd, heb ik me lokaal ingezet voor (destijds) D66 Zevenaar. Nu ik terug ben van een tijd in het buitenland en een vaste baan heb als beleidsmedewerker bij met Ministerie van Buitenlandse Zaken wil ik me ook lokaal weer nuttig maken. De lokale politiek staat dichtbij mensen, dat is wat het zo mooi maakt.

Hoe zet D66 Ede zich in voor participatie?

Wij vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen beslissen. We houden de gemeente scherp om voldoende participatiemomenten in te bouwen. Het is goed dat we een participatieladder hebben, maar we moeten wel kritisch blijven of de doelen wat betreft participatie ook echt worden waargemaakt. Voelen de inwoners van Ede dat er echt naar ze geluisterd is?

Wat is voor jou het belangrijkste onderwerp waar D66 Ede zich voor in moet zetten?

Gelijke kansen voor iedereen is iets wat ik erg belangrijk vind. Gelijke kansen is een breed begrip en komt in heel veel onderwerpen terug. Goede onderwijs, een gezonde levensstijl en hulp voor iedereen die zijn/haar leven begint met een 1 – 0 achterstand.

Wie is voor jou een rolmodel in de politiek?

Ik ben geïnspireerd door personen die hun visie durven uit te spreken en deze weet om te zetten naar concrete stappen. Ook als hier niet gelijk draagvlak voor is. Politiek is keuzes maken in tijden van schaarsten. Deze persoon durft om voor de troepen uit te lopen en een toekomstbeeld te schetsen.

Tot slot, heb je zelf ook een bepaalde visie voor de Gemeente Ede?

Ede is gemeente met een grote diversiteit als het gaat om haar inwoners. Mensen die er al generaties wonen en inwoners die hun gezin hier net hebben gevestigd. In mijn visie weet Ede al deze verschillende groepen te verbinden. Nieuwe bewoners en ervaren Edenaren, gelovige en seculiere, mensen van alle afkomsten en alle geaardheden. Mijn Ede is een inclusief Ede waar iedereen zich thuisvoelt.