Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

“Raad reduceert zichzelf tot stempelmachine”

Bij de begrotingsraad van 12 november trok D66 Ede al haar moties en het amendement in voor de stemming. Alle andere oppositiepartijen deden dit ook. Dat vraagt om een uitleg. D66 deed dit als reactie op de houding van College en coalitie. De coalitiepartijen dienden namelijk geen enkele motie in en onderschreven er ook geen enkele. Het college wilde niet één motie overnemen of zelfs het oordeel aan de raad laten. Eén van de coalitiepartijen zag zelfs af van een tweede termijn bij de Algemene Beschouwingen en een ander gaf al bij voorbaat aan tegen alle moties te gaan stemmen.

Dat is geen houding die past bij de situatie waar we ons in bevinden. In deze coronacrisis staan we voor grote opgaven om de Edese samenleving waar nodig te ondersteunen. Dat moeten we samen doen. Alle raadsleden hebben de taak hebben het College te controleren en het beleid beter te maken. Coalitie én oppositie. Anders reduceren we onszelf tot een stempelmachine. Hoewel de begroting over het algemeen positief is, zijn er namelijk genoeg punten die D66 zorgen baren:

  • Beloofde investeringen in onderwijshuisvesting worden uitgesteld, bijvoorbeeld van het Marnix College en De Wingerd in Bennekom.
  • Mensen worden midden in de coronacrisis op hun persoonsgebonden budget gekort.
  • De middelen voor een veilige oversteek van de N224 bij de Amsterdamseweg worden geschrapt.

Deze maatregelen zijn pijnlijk. Ze vragen om een stevig debat en bijsturing via moties en amendementen. Die hebben we ingediend, maar er was geen ruimte voor het zoeken van meerderheden. Daarom hebben we ze ingetrokken, maar dat betekent uiteraard niet dat we deze punten uit het oog verliezen. Laat ik ze even per geval langsgaan.

  • D66 stelde een amendement voor om de pgb-korting een jaar uit te stellen zodat het College de tijd had een gedragen en goed onderbouwd plan te kunnen maken voor de pgb’ers. De wethouder heeft toegezegd het komende jaar goed in gesprek te gaan met de budgethouders en de gevolgen goed te monitoren. Wij hadden deze acties liever gezien vòòr de bezuiniging, maar zullen vinger aan de pols houden dat mensen de zorg en eigen regie behouden die nodig is.
  • D66 stelde in een motie voor het eenzaamheidsbeleid te verbreden naar jongeren en hierbij de Jongerenraad te betrekken. In de komende tijd zullen wij hier aandacht voor blijven vragen en we zijn blij dat het College al druk bezig is met veel partners hierover na te denken.
  • D66 stelde in een motie voor bij de komende perspectiefnota met een plan van aanpak te komen voor een veilige N224 en de wensen en zorgen van omwonenden over de te hoge snelheid op de N224 te bespreken met de provincie. We zijn blij met de toezegging dat de wethouder bij de volgende begroting geld gaat reserveren voor een verkeerskundige oplossing. En als het College zelf niet de zorgen van omwonenden wil overbrengen bij de provincie, zal D66 Ede dat zelf wel doen!
  • D66 stelde voor een Cultuurraad op te richten om zo de samenwerkende culturele partijen in Ede een stem te geven in het beleid. De motie werd helaas ontraden. D66 zal daarom blijven opletten dat het mantra “niet over ons, zonder ons” zal blijven gelden in het cultuurbeleid.
  • D66 stelde voor de reserve cofinanciering te verbreden naar maatregelen die op korte termijn geld kosten, maar op lange termijn ruimte opleveren in de begroting. Denk aan LED-verlichting kopen, wat de energielasten verlaagt. Dat is verstandig beleid omdat we een overschot hebben dit jaar van 25 miljoen, maar een structureel tekort. We vinden het erg jammer dat het College hier niet over wil meedenken, maar gaan dit zeker aan de orde stellen bij het debat over de spelregels van de reserve cofinanciering.

Groet!

Stephan