Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 juli 2021

Openbare coalitiebesprekingen?

De fractie van D66 heeft voorgesteld de formatie zo veel als mogelijk openbaar te doen. D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis deed dit voorstel bij de algemene beschouwingen. Neijenhuis: “De formatie is een belangrijk proces voor de gemeente. Mensen stemmen wel op een partij maar weten dan niet wat zij vervolgens met die stem doen. Wat zijn breekpunten? En wat zijn de plekken waar compromissen gesloten worden? Het is zinvol voor kiezers om dat te weten.”

In de buurgemeente Wageningen doet de politiek al jaren de coalitiebesprekingen in het openbaar. De ervaringen zijn over het algemeen positief. D66 Ede vindt dat we daarvan kunnen leren. De D66-fractie diende een motie in om de griffie verschillende varianten te laten uitwerken, zodat de volgende raad er een weloverwogen besluit over kan nemen. Neijenhuis: “Nu zijn er wel openbare debatten. In 2018 draaiden die vooral over de interpretaties van de besloten gesprekken daarvoor. Zo kan niemand het meer volgen. Het zou mooi zijn als we de inwoners meenemen in de keuzes die we als politiek maken.”

De motie werd helaas nipt verworpen, maar wel mede-ingediend door de fractie van de PvdA en gesteund door de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, BurgerBelangen, EdeNU en DKE.