Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Voor een toekomstbestendige landbouw

D66 wil dat de gemeente Ede zich inspant voor een toekomstbestendige landbouwsector. De groei van de landbouw loopt op veel plekken tegen grenzen aan. Met stikstof, fijnstof, ammoniak, maar ook fosfaat, broeikasgassen, dierenwelzijn en de biodiversiteit. Eenzijdig doorgaan met schaalvergroting werkt niet meer. Een complex systeem van regels heeft niet kunnen voorkomen dat deze grenzen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 november 2019

D66 wil meer middenhuur in Ede

D66 wil dat de gemeente Ede actie onderneemt om meer woningen in de middenhuursector te bouwen. Daarom heeft raadslid Stephan Neijenhuis raadsvragen gesteld aan het College. D66 voelt zich daarin gesteund door de Regio FoodValley. De regio geeft een gezamenlijk advies om bij nieuwbouwprojecten minstens 10-15% in de middenhuur te bouwen. Dat zijn woningen met…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juli 2019

Meer tempo om klimaatdoelen te halen!

Bij de Algemene Beschouwingen heeft D66 aandacht gevraagd voor het halen van de Edese klimaatdoelen. Het tempo ligt te laag bij windenergie, klimaatadaptatie en zonnevelden. Daarnaast heeft D66 aandacht gevraagd voor de zorg voor dak- en thuisloze jongeren, biodiversiteit en een snellere aanpak van de Kop van de Parkweg. Lees hier de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 juni 2019
D66 wil recycle-straf van tafel

D66 wil recycle-straf van tafel

D66 wil dat de geplande verhoging van de afvaltarieven van tafel gaat. De fractie vindt dit een straf voor goed gedrag. Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis: “Sinds een paar jaar moeten we restafval per keer betalen. En we hebben vier kliko’s in de tuin. Niet leuk, maar Edenaren pakken het goed op. Ze scheiden hun afval goed…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 mei 2019
Goed bezochte thema-avond over Europa

Goed bezochte thema-avond over Europa

“Tijdens de eerste thema-avond van de reeks ‘Democratie in 3D’ heeft D66 Ede inwoners en bedrijven uit Ede uitgenodigd om mee kunnen denken met belangrijke thema’s”, vertelt Stephan Neijenhuis, fractievoorzitter van D66. Aangezien de huidige verkiezingen voor het Europees Parlement voor de deur staan, wilden wij van inwoners en experts weten wat de Europese Unie kan doen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 april 2019

Vaccinatiegraad snel naar 95%

D66 vindt de vaccinatiegraad in Ede te laag. Dat zorgt voor onveilige situaties voor jonge kinderen. Op dit moment is slechts 83% van de zuigelingen volledig gevaccineerd in Ede. Dit is ver onder de 95%-norm van de WHO om voor groepsimmuniteit te zorgen. D66-raadslid Stephan Neijenhuis heeft dit onderwerp geagendeerd bij de raadsvergadering van 18…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 maart 2019

D66 Ede tegen totaalwietverbod

D66 is tegen de invoering van een totaalwietverbod. Het College van B&W stelde in de raadsvergadering donderdag 7 maart voor om het gebruik van wiet op alle openbare plaatsen te verbieden. D66 vindt dat onnodig, inefficiënt en disproportioneel. Raadslid Stephan Neijenhuis: “Dit voorstel stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Met dit verbod wordt ons drugsbeleid conservatiever…

Bekijk nieuwsbericht

Welkom aan de wolf

Welkom aan de wolf! De herbezetting door de wolf van Europa, waar het dier in de 19de eeuw grotendeels was uitgeroeid, is een groot succes van het Europese natuurbeleid. In minder dan 20 jaar is de Duitse populatie uitgegroeid tot 73 roedels. En, zoals we weten de eerste vrouwelijk wolf heeft haar territorium gevestigd in…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 februari 2019

Schuif aan, wees welkom!

Op vrijdag 1 maart zitten we met de fractie van D66 Ede vanaf 20.00 uur bij Mr. Bojangles in Ede. Schuif vooral aan! Heb je iets te melden voor de fractie of juist niet? Maakt niet uit. We zien je graag voor een gezellige borrel! Ben je lid van D66? Dan ben je van harte…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 januari 2019

Kom in actie tegen overvolle klassen!

D66 Ede wil dat de gemeente Ede in actie komt tegen dreigende overvolle klassen op Edese middelbare scholen. De middelbare scholen hebben de noodklok geluid. Vanwege een scheve verdeling krijgen zij te weinig geld voor onderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen vanuit het Rijk. Volgens D66 is het belangrijk dat Edese scholen daar voldoende…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 januari 2019

Veiligheid vraagt meer dan stoere taal

Stoer crimefighten klinkt leuk, maar Ede wordt er niet altijd veiliger mee. Wat D66 betreft zijn we pragmatisch, doen we wat werkt, met respect voor de rechtsstaat en grondrechten. Geen onnodige inbreuk op privacy We merken dat onze privésfeer steeds verder ingeperkt wordt. Wat D66 betreft moeten we ons daar…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 januari 2019

D66 wil eerlijke verdeling kosten centrum Bennekom

D66 wil dat voortaan alle winkels gaan bijdragen aan de kosten voor het centrum van Bennekom. Nu worden de kosten voor verfraaiing en activiteiten in het centrum vrijwillig opgebracht door een deel van de winkeliers. D66-fractielid Freek Jan Koekoek: “Het is geweldig dat deze ondernemers van de Ondernemersvereniging het centrum zo levendig maken. Maar als…

Bekijk nieuwsbericht