Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

“Raad reduceert zichzelf tot stempelmachine”

Bij de begrotingsraad van 12 november trok D66 Ede al haar moties en het amendement in voor de stemming. Alle andere oppositiepartijen deden dit ook. Dat vraagt om een uitleg. D66 deed dit als reactie op de houding van College en coalitie. De coalitiepartijen dienden namelijk geen enkele motie in en onderschreven er ook geen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 oktober 2020
Reactie D66 Ede op programmabegroting: Meer ambitie is nodig in tijden van corona!

Reactie D66 Ede op programmabegroting: Meer ambitie is nodig in tijden van corona!

Een keer per jaar komt de gemeente Ede met haar programmabegroting. Deze prorgrammabegroting werd vandaag uitgebreid in de raad besproken. D66 Ede komt op voor dat wat in tijden van Corona belagrijk is. Goed onderwijs, cultuur, natuur, klimaat ambities en het tegengaan van eenzaamheid. Stephan Neijenhuis deed namens D66 een bijdrage aan het debat. Lees…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 18 oktober 2020 woensdag 14 oktober 2020

In memoriam: John Wijsmuller

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat op 9 oktober jl. John Wijsmuller is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. Als fractievolger, lid van het afdelingsbestuur en gemeenteraadslid was hij actief voor de gemeente Ede en D66. Als raadslid zette hij zich in voor een beter Ede, bijvoorbeeld in zijn gepassioneerde inzet om Ede…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 juni 2020 woensdag 29 april 2020

Herinneringsteken voor haven de Zwaai in buurtschap Pakhuisweg, Ede

In de oordeelsvormende vergadering van Ede op 24 april pleitte fractievolger Freek Jan Koekoek namens D66 voor het plaatsen van een informatiebord en herinneringsteken bij de historische haven de zwaai in buurtschap Pakhuisweg in Ede. De bijdrage is hier te zien (punt OV3). Het pleidooi werd goed ontvangen door verantwoordelijk wethouder Peter de Pater, die…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 april 2020 vrijdag 10 april 2020

Keerlus Bellestein van tafel

Bij de raadsvergadering van 9 april lagen twee belangrijke voorstellen voor. Nieuwbouw bij de Klinkenberg en een nieuw gezondheidscentrum bij de Bellestein. Allebei ontwikkelingen van groot belang voor Ede. D66 steunde de plannen maar heeft zorgen over de verkeersafwikkeling. Het mag immers niet leiden tot onveilige fietsroutes naar school of onveilige bereikbaarheid van de Bellestein.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 februari 2020

Stop onveiligere fietsroutes scholen Ede-Oost

D66 wil de veiligheid van de fietsroutes in Ede verbeteren. Niet verslechteren. Daarom heeft D66-fractievolger Henk Kohsiek gepleit voor een andere oplossing bij de verkeersafwikkeling van de Klinkenberg. Bij het debat over de woningbouwplannen op die locatie stelt het College voor de verkeerssituatie hetzelfde te houden. D66 is hiertegen nu blijkt dat de nieuwbouw tot…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 februari 2020

Voor een schone lucht

D66 wil meer actie voor een schone lucht. Ieder jaar staat Ede bovenaan de nationale rankings van fijnstofconcentratie. En ieder jaar belooft het College beterschap. De tijd van werkgroepen en akkoorden is voorbij. D66 wil dat de gemeente dit najaar bij de begroting een pakket rigoureuze maatregelen gaat nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 januari 2020

Voor een veiliger station

Sociale veiligheid D66 pleit voor meer aandacht voor sociale veiligheid rondom het station Ede-Wageningen. Met name de huidige parkeerplaats aan de noordzijde is erg onveilig. D66-fractievolger Henk Kohsiek pleitte daarom voor speciale parkeerplaatsen voor vrouwen en een veiligere looproute naar het station. Overgang Sysselt Verder staat D66 voor de spoorwegovergang…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 december 2019

Investeer in een veiliger verkeer

Op 11 december is bekend geworden dat het kabinet een half miljard vrijmaakt voor het verbeteren van verkeersveiligheid in de regio. Samen met bijdragen van gemeenten en provincies zou dit moeten leiden tot een investering van in totaal € 1 miljard. D66 vindt dit een uitstekend plan. Er vallen nog steeds te veel doden en…

Bekijk nieuwsbericht