Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

Voor een veiliger station

Sociale veiligheid D66 pleit voor meer aandacht voor sociale veiligheid rondom het station Ede-Wageningen. Met name de huidige parkeerplaats aan de noordzijde is erg onveilig. D66-fractievolger Henk Kohsiek pleitte daarom voor speciale parkeerplaatsen voor vrouwen en een veiligere looproute naar het station. Overgang Sysselt Verder staat D66 voor de spoorwegovergang…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 december 2019

Investeer in een veiliger verkeer

Op 11 december is bekend geworden dat het kabinet een half miljard vrijmaakt voor het verbeteren van verkeersveiligheid in de regio. Samen met bijdragen van gemeenten en provincies zou dit moeten leiden tot een investering van in totaal € 1 miljard. D66 vindt dit een uitstekend plan. Er vallen nog steeds te veel doden en…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 december 2019

In actie tegen plofkraken

In de nacht van 5 op 6 december is Ede geconfronteerd met een plofkraak op een pinautomaat van SNS Bank aan de Parkweg. De impact op de omgeving is groot. De ruiten van omliggende woningen sneuvelden, omwonenden zijn midden in de nacht opgeschrikt door de enorme knal en de veiligheid van wijkbewoners is ernstig op…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 november 2019

Voor een toekomstbestendige landbouw

D66 wil dat de gemeente Ede zich inspant voor een toekomstbestendige landbouwsector. De groei van de landbouw loopt op veel plekken tegen grenzen aan. Met stikstof, fijnstof, ammoniak, maar ook fosfaat, broeikasgassen, dierenwelzijn en de biodiversiteit. Eenzijdig doorgaan met schaalvergroting werkt niet meer. Een complex systeem van regels heeft niet kunnen voorkomen dat deze grenzen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 november 2019

D66 wil meer middenhuur in Ede

D66 wil dat de gemeente Ede actie onderneemt om meer woningen in de middenhuursector te bouwen. Daarom heeft raadslid Stephan Neijenhuis raadsvragen gesteld aan het College. D66 voelt zich daarin gesteund door de Regio FoodValley. De regio geeft een gezamenlijk advies om bij nieuwbouwprojecten minstens 10-15% in de middenhuur te bouwen. Dat zijn woningen met…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juli 2019

Meer tempo om klimaatdoelen te halen!

Bij de Algemene Beschouwingen heeft D66 aandacht gevraagd voor het halen van de Edese klimaatdoelen. Het tempo ligt te laag bij windenergie, klimaatadaptatie en zonnevelden. Daarnaast heeft D66 aandacht gevraagd voor de zorg voor dak- en thuisloze jongeren, biodiversiteit en een snellere aanpak van de Kop van de Parkweg. Lees hier de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 juni 2019
D66 wil recycle-straf van tafel

D66 wil recycle-straf van tafel

D66 wil dat de geplande verhoging van de afvaltarieven van tafel gaat. De fractie vindt dit een straf voor goed gedrag. Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis: “Sinds een paar jaar moeten we restafval per keer betalen. En we hebben vier kliko’s in de tuin. Niet leuk, maar Edenaren pakken het goed op. Ze scheiden hun afval goed…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 mei 2019
Goed bezochte thema-avond over Europa

Goed bezochte thema-avond over Europa

“Tijdens de eerste thema-avond van de reeks ‘Democratie in 3D’ heeft D66 Ede inwoners en bedrijven uit Ede uitgenodigd om mee kunnen denken met belangrijke thema’s”, vertelt Stephan Neijenhuis, fractievoorzitter van D66. Aangezien de huidige verkiezingen voor het Europees Parlement voor de deur staan, wilden wij van inwoners en experts weten wat de Europese Unie kan doen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 april 2019

Vaccinatiegraad snel naar 95%

D66 vindt de vaccinatiegraad in Ede te laag. Dat zorgt voor onveilige situaties voor jonge kinderen. Op dit moment is slechts 83% van de zuigelingen volledig gevaccineerd in Ede. Dit is ver onder de 95%-norm van de WHO om voor groepsimmuniteit te zorgen. D66-raadslid Stephan Neijenhuis heeft dit onderwerp geagendeerd bij de raadsvergadering van 18…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 maart 2019

D66 Ede tegen totaalwietverbod

D66 is tegen de invoering van een totaalwietverbod. Het College van B&W stelde in de raadsvergadering donderdag 7 maart voor om het gebruik van wiet op alle openbare plaatsen te verbieden. D66 vindt dat onnodig, inefficiënt en disproportioneel. Raadslid Stephan Neijenhuis: “Dit voorstel stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Met dit verbod wordt ons drugsbeleid conservatiever…

Bekijk nieuwsbericht

Welkom aan de wolf

Welkom aan de wolf! De herbezetting door de wolf van Europa, waar het dier in de 19de eeuw grotendeels was uitgeroeid, is een groot succes van het Europese natuurbeleid. In minder dan 20 jaar is de Duitse populatie uitgegroeid tot 73 roedels. En, zoals we weten de eerste vrouwelijk wolf heeft haar territorium gevestigd in…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 februari 2019

Schuif aan, wees welkom!

Op vrijdag 1 maart zitten we met de fractie van D66 Ede vanaf 20.00 uur bij Mr. Bojangles in Ede. Schuif vooral aan! Heb je iets te melden voor de fractie of juist niet? Maakt niet uit. We zien je graag voor een gezellige borrel! Ben je lid van D66? Dan ben je van harte…

Bekijk nieuwsbericht