Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020

In memoriam: John Wijsmuller

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat op 9 oktober jl. John Wijsmuller is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. Als fractievolger, lid van het afdelingsbestuur en gemeenteraadslid was hij actief voor de gemeente Ede en D66. Als raadslid zette hij zich in voor een beter Ede, bijvoorbeeld in zijn gepassioneerde inzet om Ede…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 juni 2020 woensdag 29 april 2020

Herinneringsteken voor haven de Zwaai in buurtschap Pakhuisweg, Ede

In de oordeelsvormende vergadering van Ede op 24 april pleitte fractievolger Freek Jan Koekoek namens D66 voor het plaatsen van een informatiebord en herinneringsteken bij de historische haven de zwaai in buurtschap Pakhuisweg in Ede. De bijdrage is hier te zien (punt OV3). Het pleidooi werd goed ontvangen door verantwoordelijk wethouder Peter de Pater, die…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 april 2020 vrijdag 10 april 2020

Keerlus Bellestein van tafel

Bij de raadsvergadering van 9 april lagen twee belangrijke voorstellen voor. Nieuwbouw bij de Klinkenberg en een nieuw gezondheidscentrum bij de Bellestein. Allebei ontwikkelingen van groot belang voor Ede. D66 steunde de plannen maar heeft zorgen over de verkeersafwikkeling. Het mag immers niet leiden tot onveilige fietsroutes naar school of onveilige bereikbaarheid van de Bellestein.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 februari 2020

Stop onveiligere fietsroutes scholen Ede-Oost

D66 wil de veiligheid van de fietsroutes in Ede verbeteren. Niet verslechteren. Daarom heeft D66-fractievolger Henk Kohsiek gepleit voor een andere oplossing bij de verkeersafwikkeling van de Klinkenberg. Bij het debat over de woningbouwplannen op die locatie stelt het College voor de verkeerssituatie hetzelfde te houden. D66 is hiertegen nu blijkt dat de nieuwbouw tot…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 februari 2020

Voor een schone lucht

D66 wil meer actie voor een schone lucht. Ieder jaar staat Ede bovenaan de nationale rankings van fijnstofconcentratie. En ieder jaar belooft het College beterschap. De tijd van werkgroepen en akkoorden is voorbij. D66 wil dat de gemeente dit najaar bij de begroting een pakket rigoureuze maatregelen gaat nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 januari 2020

Voor een veiliger station

Sociale veiligheid D66 pleit voor meer aandacht voor sociale veiligheid rondom het station Ede-Wageningen. Met name de huidige parkeerplaats aan de noordzijde is erg onveilig. D66-fractievolger Henk Kohsiek pleitte daarom voor speciale parkeerplaatsen voor vrouwen en een veiligere looproute naar het station. Overgang Sysselt Verder staat D66 voor de spoorwegovergang…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 december 2019

Investeer in een veiliger verkeer

Op 11 december is bekend geworden dat het kabinet een half miljard vrijmaakt voor het verbeteren van verkeersveiligheid in de regio. Samen met bijdragen van gemeenten en provincies zou dit moeten leiden tot een investering van in totaal € 1 miljard. D66 vindt dit een uitstekend plan. Er vallen nog steeds te veel doden en…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 december 2019

In actie tegen plofkraken

In de nacht van 5 op 6 december is Ede geconfronteerd met een plofkraak op een pinautomaat van SNS Bank aan de Parkweg. De impact op de omgeving is groot. De ruiten van omliggende woningen sneuvelden, omwonenden zijn midden in de nacht opgeschrikt door de enorme knal en de veiligheid van wijkbewoners is ernstig op…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 november 2019

Voor een toekomstbestendige landbouw

D66 wil dat de gemeente Ede zich inspant voor een toekomstbestendige landbouwsector. De groei van de landbouw loopt op veel plekken tegen grenzen aan. Met stikstof, fijnstof, ammoniak, maar ook fosfaat, broeikasgassen, dierenwelzijn en de biodiversiteit. Eenzijdig doorgaan met schaalvergroting werkt niet meer. Een complex systeem van regels heeft niet kunnen voorkomen dat deze grenzen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 november 2019

D66 wil meer middenhuur in Ede

D66 wil dat de gemeente Ede actie onderneemt om meer woningen in de middenhuursector te bouwen. Daarom heeft raadslid Stephan Neijenhuis raadsvragen gesteld aan het College. D66 voelt zich daarin gesteund door de Regio FoodValley. De regio geeft een gezamenlijk advies om bij nieuwbouwprojecten minstens 10-15% in de middenhuur te bouwen. Dat zijn woningen met…

Bekijk nieuwsbericht