Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene visie Verkeer en Vervoer

Visie
Wat betreft verkeer en vervoer is het voor topprioriteit dat iedereen zich veilig kan voelen in het verkeer. Bij het plannen van een verkeerssituatie moet allereerst worden gekeken of het de veiligste manier is. Aan een veilig verkeer mag ook best een prijskaartje hangen. Vooral in het buitengebied gebeuren nog veel te vaak ongevallen met tragische afloop. De impact van zo’n ongeluk overstemt iedere praktische bezwaren die men kan hebben tegen een veilig verkeer voor iedereen.
Wegen waarop auto’s vlot en veilig kunnen doorstromen zorgen voor een beter rijgemak. Daarom ziet D66 graag rotondes in plaats van kruispunten waar het kan en wegen die goed op elkaar aansluiten.
Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt weinig ruimte in. De gemeente moet het fietsers dan ook niet onnodig moeilijk maken.

Concreet
• Verkeersveiligheid is het belangrijkste criterium voor nieuwe wegen
• Verbeter de bestaande wegen en maak deze veiliger
• Zorg dat fietspaden beter op elkaar aansluiten
• Meer rotondes, minder kruispunten

Laatst gewijzigd op 22 november 2018