Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene visie Zorg en Welzijn

Niet elk mens heeft maximale zelfbeschikking en zelfredzaamheid. In principe geldt dat de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld dat de eigen kracht – die er altijd is – gestimuleerd en benut wordt. De overheid kan/wil niet alles regelen. Er zullen altijd mensen blijven die onvoldoende mogelijkheden hebben om het zelf op te vangen. Er moet altijd een garantie voor zorg zijn voor de kwetsbaren die het zelf niet kunnen opvangen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018