Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud ons prachtige buitengebied

Ede kent een groot en mooi buitengebied, met belangrijke (historisch) landschappelijke
waarden. Dit moet in stand blijven. Het buitengebied kent een aantal belangrijke
functies zoals landbouw, recreatie en natuur. We vinden dat er ingezet moet worden
op het onderling versterken van deze functies en waarden. Dat kan door verschillende
maatregelen en beleidslijnen die de gemeente kan bepalen en inzetten. Hiervoor
moeten de landschapsonderdelen expliciet worden aangewezen. Het is van belang om
aan te sluiten bij initiatieven van de provincie, het Gelders landschap en particulieren.

Ede moet inzetten op kleinschalige en duurzame recreatie zoals wandelen, fietsen,
paardrijden en kamperen bij de boer. Intensieve recreatie vindt plaats op de minder
kwetsbare plekken en vooral bij bestaande recreatieparken. Het aantal grootschalige
recreatieparken, kampeerplaatsen mag niet worden uitgebreid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018