Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur verbindt mensen

Cultuur verbindt en D66 wil dat uitdragen. Daarom wil D66 de cultuursector
betrekken bij het werken aan integratie. Een idee is om in de wijken en dorpen
culturele ontmoetingsplaatsen te maken waar de bewoners activiteiten ontplooien
in samenwerking met professionals en kunstenaars. Hierbij kunnen ook de
cultuurmakelaars van Cultura een rol spelen. Ook de Lokale Omroep Ede heeft hier
een belangrijke functie om via (nieuws)items Edenaren kennis te laten maken met hun
omgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018