Steun ons en help Nederland vooruit

De verantwoordelijkheid van ouders

D66 vindt dat ouders en/of verzorgers altijd verantwoordelijk zijn voor de opvoeding
van hun kinderen. Daar waar ouders die de verantwoordelijkheid voor de opvoeding
niet meer kunnen dragen en waarbij de veiligheid van het kind in het geding is, nemen
we onze verantwoordelijkheid. Ook in deze situaties blijven we erop inzetten dat
ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer opnieuw kunnen nemen,
waar nodig met hulp.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018