Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties Sociaal Domein

Gemeenten nemen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de Provincie en het Rijk. Omdat het huidige jeugdzorgstelsel versnipperd is, wordt de hele jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. Dit geldt voor veel onderdelen, zoals de gesloten jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapte jongeren, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Ook deze overheveling gaat gepaard met een bezuiniging.

D66 vindt dat de gemeente er voor moet waken dat de kwaliteit van de zorg niet afneemt door deze bezuinigingsmaatregel. Het gaat hier immers om een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018