Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid is een onmisbare factor

De economie wordt schoon en groen ingericht. Wij kiezen ervoor om hierin voorop
te lopen. Van FoodValley willen wij een regio maken die kan laten zien hoe je lokaal
duurzaam kan zijn, met oog voor dierenwelzijn en de noodzaak om voldoende voedsel
tegen een betaalbare prijs te produceren. Dit zonder de milieuproblemen te exporteren
en de natuur op te offeren aan de groei. We hebben geen reserveplaneten en we
overschrijden de grens van wat onze planeet kan dragen.

We willen ook dat de expertise vanuit FoodValley wordt toegepast in de praktijk van
ondernemingen in ons buitengebied. Er zijn daar veel traditionele agrarische bedrijven
die wegens gebrek aan opvolging of te magere bedrijfsresultaten gaan stoppen. In
gezamenlijk overleg tussen FoodValley, de gemeente en ondernemers bouwen we
aan een ondernemingsklimaat met perspectief. Een goede ICT-infra hoort hierbij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018