Steun ons en help Nederland vooruit

Ede laten draaien op groene energie

Ede heeft een goed functionerend warmtenet op biomassa. We vinden dat dit
uitgebouwd moet worden, vooral voor de hoogbouwflats en grote gebouwen die
moeilijk te verduurzamen zijn. Waar mogelijk gebruiken we ook aardwarmte in het
warmtenet of op andere locaties. Waar geen warmtenet is, moeten gebouwen voorzien
zijn van een warmte-koude opslag.
Ede heeft nu twee windmolens, echter is dit aantal nog beperkt voor de grootte van
onze gemeente. We vinden dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden om
windmolens onder te brengen bij de bestaande infrastructuur zoals bij wegen en het
spoor.
Het klimaat verandert en daar zullen we met elkaar op moeten anticiperen. We vinden
dat de gemeente hierin initiatieven moet stimuleren en steunen, bijvoorbeeld door een
gemeentelijk energiebedrijf op te richten. Het energieverbruik kan nog op veel meer
vlakken worden teruggedrongen, zoals door kleine zonnepanelen op lantaarnpalen
en verkeersregelinstallaties te plaatsen of door toepassing van “slimme” verlichting
die alleen aangaat wanneer een weggebruiker in de buurt is. Door zo op drie vlakken
te werken aan duurzaamheid, komen we sneller tot een oplossing tegen lage kosten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018