Steun ons en help Nederland vooruit

Edese Jongerenraad

Laat jongeren meepraten!
D66 vindt het meedenken, meepraten en meebeslissen van jongeren erg belangrijk. Een groot deel van hen mag immers nog niet stemmen, maar wil wel meedoen met de samenleving. Van deze actieve jongeren zien we graag dat ze vertegenwoordigd worden in de Edese Jongerenraad. Deze Jongerenraad is in 2009 opgericht naar aanleiding van een door D66 ingediende motie. Dit geeft jongeren een kans hun stem te laten horen en het geeft de politiek een kans jongerenbeleid goed aan te laten sluiten bij de wensen van jongeren zelf.
De Jongerenraad heeft in de laatste raadsperiode laten zien dat ze goed overweg kunnen met zijn adviesfunctie. D66 vindt dat we vaker bij de Jongerenraad moeten aankloppen voor een jongerenvisie op het gemeentebeleid.Bij een uitgebreid advies van de Jongerenraad, zoals het goed uitgewerkte en beargumenteerde Advies Skatepark, moet de gemeenteraad een open houding hebben en politieke druk uitoefenen op het College.

Voor de site van de Edese Jongerenraad, klik hier.

Laatst gewijzigd op 27 mei 2020