Steun ons en help Nederland vooruit

Wij gaan voor duurzame landbouw

We vinden dat er meer ingezet moet worden op duurzame landbouw. Hiermee dragen
we bij aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en neemt de druk op de
natuur af. Boeren zijn ondernemers die op eigen benen moeten staan. Tegelijkertijd
maken zij deel uit van een bijzondere sector, zij verbouwen ons voedsel. D66 wil
werken aan een milieu-neutrale landbouw waarin landbouw en natuur in evenwicht
zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs. Dit geldt
in het bijzonder voor Ede als onderdeel van Food Valley.

Veranderingen in de sector vormen kansen voor Ede. Agrarische bedrijven in Ede
moeten zich onderscheiden door het gebruik van moderne technieken om emissies
te voorkomen en door stallen die qua identiteit, vorm en omvang passen in het
landschap. De aanwezigheid van de WUR en HBO-opleidingen op agrarisch gebied
in Ede kunnen helpen om creatieve oplossingen te verzinnen. Duurzame landbouw
stimuleert ook de recreatie door het vermijden van te grootschalige bouw en door
kleinschalige landbouw. Wij zijn een voorstander van een convenant van bedrijven
binnen de gemeente Ede, waarin afspraken worden gemaakt over hun bijdrage aan
het oplossen van belangrijke milieu- en sociale problemen, zoals CO2-reductie,
luchtkwaliteit, discriminatie, etc.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018