Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs op alle niveaus

In Ede hebben we een breed scala aan onderwijsmogelijkheden – van kinderopvang
tot en met hoger beroepsonderwijs – en in de toekomst ook universitair onderwijs.
De levensbeschouwelijke inrichting van het onderwijs speelt een grote rol in Ede,
meer dan in andere delen van ons land. Daardoor kan de nabijheid van een passend
onderwijsaanbod de verbinding tussen kinderen en jongeren onderling in de weg
staan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018