Steun ons en help Nederland vooruit

Houd de Sociale Werkvoorziening beheersbaar

Door de bezuiniging van uiteindelijk 40% op het totale re-integratiebudget bij een oplopend bestand aan mensen die een beroep doen op de bijstand, is het zaak de re-integratiemiddelen efficiƫnt te benutten. De inzet van Permar als infrastructuur voor mensen met een arbeidshandicap is daar een onderdeel van. Bezien moet worden in hoeverre de (loon) kosten van de huidige Sw-medewerkers ten opzichte van hun opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Lokale initiatieven, met medewerking vanuit het reguliere bedrijfsleven, moeten worden gestimuleerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018