Steun ons en help Nederland vooruit

Investeer in cultuur

D66 wil investeren in kunst en cultuur. Wat ons betreft mag Ede naar het landelijk
gemiddelde qua uitgaven; van 87 naar 100 euro per persoon. Onder aanvoering van
onze wethouder is de afgelopen raadsperiode geprobeerd met minder gemeentelijke
middelen evenveel of méér cultuur mogelijk te maken. Zo is het Edese Cultuurfonds
opgericht om meer privaat geld aan te trekken voor de Edese cultuursector. Ook zijn
er particuliere initiatieven ondersteund, zoals het Centrum voor Popcultuur. Er kan
voorzichtig worden gesproken van een kentering, de tijd van alleen maar bezuinigen
is voorbij en die trend wil D66 graag doorzetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018