Steun ons en help Nederland vooruit

Investeer in een sportief Ede

D66 wil investeren in een gezonde leefstijl. Dit voorkomt hogere zorgkosten. Een
toenemend aantal mensen lijdt aan leefstijlziekten en chronische aandoeningen. Wij
willen dat een fysiek actieve en op beweging gerichte houding wordt gestimuleerd op
alle relevante beleidsvelden zoals het onderwijs, sociaal domein, welzijn, leefbaarheid,
werken en wonen, etc.

Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond, beperking of
seksuele gerichtheid; een veilig en toegankelijk sportklimaat voorkomt discriminatie
en intolerantie.

D66 wil dat er minstens 3 uur bewegingsonderwijs is op de basisschool, waarvan
minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018