Steun ons en help Nederland vooruit

Invloed op je eigen omgeving

D66 vindt het belangrijk dat Edenaren betrokken worden in de zoektocht naar “Ruimtelijke kwaliteit”. Zij hebben alledaagse kennis over hun leefomgeving, waardoor beleidsmakers betere plannen kunnen maken die recht doen aan de lokale omstandigheden en mogelijkheden. De nieuwe Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om deze betrokkenheid en inspraak beter te organiseren. D66 wil dat de gemeente projectontwikkelaars gaat verplichten inspraak in een vroeg stadium te organiseren, zodat omwonenden meer invloed krijgen.

Met de Omgevingswet en het Omgevingsplan kan de stedelijke ontwikkeling in samenhang bekeken worden. Ook maatwerkoplossingen en vooraf sturing geven aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is hierdoor mogelijk. Tegelijkertijd wil D66 dat welstandsregels worden versoepeld. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet.
D66 wil namelijk wél sturen op een betere samenhang tussen gebouwen en ruimtes, maar minder sturen op hoe gebouwen eruitzien. Eigenaren van huizen en gebouwen moeten meer vrijheid krijgen om te bepalen hoe hun vastgoed eruitziet. Die vrijheid bij het bouwen moet ontstaan door flexibelere bestemmingsplannen en door meer
projecten in particulier opdrachtgeverschap uit te laten voeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018