Steun ons en help Nederland vooruit

Meer groen in Ede

We vinden dat het behoud van groen in de stad en omringende dorpen weer centraal
moet staan. Daar mag niet op bezuinigd worden. Bomen worden te makkelijk gekapt
waardoor het groene en dorpse karakter snel verdwijnt. Een beperkte gemeentelijke
“bomenbank” en het opstellen van de regel ‘nieuw voor oud’ kan hiervoor een
oplossing zijn.

We willen dat er meer visie en sturing is op de transities die plaatsvinden in het
buitengebied. Woningbouw op plekken waar dat niet thuishoort, is ons een doorn
in het oog. Een goede visie op deze plekken en de vormgeving van woningen in het
buitengebied vormen de inzet van D66 hierbij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018