Steun ons en help Nederland vooruit

Offer je vrijheid en privacy niet zomaar op!

Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid. Dit vraagt om
een overheid die privacy van haar inwoners respecteert en hen altijd gelijkwaardig
behandelt. Bij het inzetten van instrumenten, zoals cameratoezicht, moet iedere
keer een zorgvuldige afweging gemaakt worden. Ingrijpende maatregelen als een
samenscholingsverbod dienen wat D66 betreft alleen in uiterste gevallen gebruikt
te worden. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes
kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 vindt dat de gemeente ook
moet zorgen voor het beschermen van de vrijheid van haar inwoners. Wanneer de
gemeente persoonsgegevens uitwisselt en verwerkt, is het van belang dat u als
inwoner kan vertrouwen op zorgvuldigheid. En waar de inwoner van mening is dat er
sprake is van onzorgvuldigheid, moet hij daartegen in verweer kunnen komen. Mede
door de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit is het nog belangrijker om
effectieve en beschermende maatregelen in te zetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018