Steun ons en help Nederland vooruit

Omarm initiatieven uit de samenleving

Net zoals het Centrum voor Popcultuur zijn veel Edenaren op hoog niveau of met
veel passie bezig met cultuur. De Edesche Concertzaal heeft de afgelopen jaren een
naam gevestigd met hoogwaardige klassieke concerten en dat zonder subsidie. Het
Akoesticum heeft de potentie om een nationaal centrum voor muziekgezelschappen
te zijn en verdient daarbij onze ondersteuning. Kunsthandel Simonis en Buunk is voor
kenners een gevestigde naam. Opvallend is dat elk van deze bedrijven en instellingen
is voortgekomen uit particulier initiatief, dat blijkbaar in Ede een goede vestigingsplaats
ziet.

De gemeente moet zich niet met de inhoud van kunst- en cultuuruitingen bemoeien. Zij
kan wel ruimte bieden voor een cultureel aanbod dat past bij de veranderende vraag
in een snelgroeiende gemeente; dit kan met geld, inzet van mensen en begeleiding.
Ede kent mooie tradities zoals de Heideweek, waaraan alle dorpen in de gemeente
meedoen en die veel mensen verbindt. Dit geldt ook voor de typisch Bennekomse
Vlegeldag en de Oud-Lunterse Dag. Behalve voor tradities moet er ook ruimte zijn
voor nieuwe initiatieven, zoals van de Stichting Poppodium. D66 is voorstander van
meer evenementen in het centrum van Ede, zolang de overlast tenminste beperkt
blijft. Evenementen kunnen wat D66 betreft prima op zondag!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018