Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs moet laagdrempelig zijn

D66 streeft naar algemeen toegankelijk onderwijs onder het motto: ‘Samen leven
doe je samen’. In de komende 4 jaar willen we als D66 dat er gewerkt wordt aan
de ambitie waarbij in alle wijken en dorpen het primair onderwijs een onderlinge
samenwerking zoekt. Dit in het belang van het kind. Ook is er afstemming met het
voortgezet onderwijs en wordt er verbinding gezocht met het bedrijfsleven. Kortom,
een aaneenschakeling van onderwijsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.
Dat kunnen we bijvoorbeeld doen met het opzetten van integrale kindcentra’s, waarbij
meteen alle functies gecombineerd worden. Dat helpt bij de samenwerking.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018