Steun ons en help Nederland vooruit

Onze aanpak van criminaliteit

Behalve dat de overlast zelf moet worden aangepakt, moet ook worden voorkomen
dat overlastgevers afglijden naar crimineel gedrag. Het voorkomen van criminaliteit en
radicalisering is voor D66 het uitgangspunt om de veiligheid te verbeteren. Dit begint
al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten. Schooluitval brengt schade toe aan jongeren en daarmee indirect aan
de samenleving.

Alleen een harde aanpak is niet voldoende en niet redelijk. Naast de harde aanpak
moet er voldoende aandacht zijn voor preventie, bestrijding en nazorg. Het accent ligt
hierbij nog meer aan de voorkant. Uit de praktijk blijkt namelijk nog steeds dat Edese
jongeren oververtegenwoordigd zijn in straftrajecten, maar ondervertegenwoordigd
zijn in zorgtrajecten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018