Steun ons en help Nederland vooruit

Onze speerpunten voor Duurzaamheid

 • D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat met de grote woning- en
  gebouweigenaren voor deelname aan een lokaal isolatieprogramma. We
  streven naar een gemeente met gemiddeld minstens label B;
 • D66 wil dat de gemeente haar gebouwen isoleert en organisaties, zoals
  sport- welzijns- en gezondheidsorganisaties stimuleert om hetzelfde te
  doen;
 • D66 wil dat er binnen 4 jaar alleen nog maar ledlampen hangen in alle
  (semi-) openbare gebouwen;
 • D66 wil dat er een gemeentelijk adviespunt ingesteld wordt voor
  warmtepompen en woningisolatie;
 • D66 wil dat de gemeente de plaatsing van zonnepanelen bevordert en
  een einde maakt aan eventuele welstandsbezwaren tegen zonnepanelen
  en buitengevelisolatie;
 • D66 wil dat de gemeente het proces start voor het realiseren van nog vier
  windmolens binnen 10 jaar;
 • D66 wil dat Ede samenwerkt met het warmtebedrijf om pilots voor
  aardwarmte te ontwikkelen;
 • D66 wil niet bezuinigen op groenonderhoud;
 • D66 wil dat duurzame landbouw meer gestimuleerd wordt;
 • D66 wil een duurzaam gebruik van hulpbronnen stimuleren;
  D66 wil nader onderzoek naar nog intensievere scheiding van afval en
  elektronisch afval.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018