Steun ons en help Nederland vooruit

Onze speerpunten voor Economie

 • D66 wil actief internationaal acquireren in het kader van FoodValley en de
  regionale taakverdeling binnen Gelderland;
 • D66 wil dat de gemeente doorgaat met het creĆ«ren van een levendig centrum;
 • D66 wil dat de gemeente ondernemers helpt de dagelijkse voorzieningen in
  wijken en dorpen in stand te houden;
 • D66 wil vanuit het participatiebedrijf samenwerking met het bedrijfsleven voor
  het aan het werk brengen en houden van mensen met een afstand tot de
  arbeidsmarkt;
 • D66 wil meer ruimte voor innovatieve bedrijven en start-ups, ook in het
  buitengebied. Bestaande wet- en regelgeving moet gescand worden op
  onnodige belemmeringen;
 • D66 wil dat Nederland vooroploopt met een digitale infrastructuur met de
  snelste netwerken, dataopslag en internetknooppunten, zowel in de stad als in
  het buitengebied;
 • D66 wil meer duurzame akkerbouw en veeteelt stimuleren inclusief duurzame
  mestverwerking;
 • D66 wil ook lokaal dat de vervuiler betaalt;
 • D66 wil een slimmere benutting van het toeristisch economisch potentieel van
  de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018