Steun ons en help Nederland vooruit

Onze speerpunten voor Sport

 • D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan
  minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent;
 • D66 wil een herijking van de taken van buurtsportcoaches; meer gericht
  op sportverenigingen en meer aansluiten bij behoeften en actuele situatie;
 • D66 wil het verbinden van sport en bewegen, gezondheid en voeding in
  het beleidskader Foodstad Ede opnemen;
 • D66 wil open sportparken met een park-/verenigingsmanager;
 • D66 wil sportactiviteiten nauwer te koppelen aan andere wijkgebonden
  activiteiten binnen het sociaal domein;
 • D66 wil Topsport ondersteunen en topsportevenementen binnenhalen,
  ook in samenwerking met de provincie Gelderland, zoals de Company
  Sport Games 2021 in Arnhem;
 • D66 wil een uitnodigende en uitdagende omgeving die aanzet tot meer
  sporten en bewegen;
 • D66 wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een overdekte regionale
  kunstijsbaan;
 • D66 wil een grotere rol voor sportverenigingen: meer invloed en
  zeggenschap over hun accommodaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018