Steun ons en help Nederland vooruit

Richt de openbare ruimte sportief in

D66 wil een voldoende uitnodigende en uitdagende omgeving die aanzet tot meer
sporten en bewegen. Sportverenigingen moeten gestimuleerd worden om hierop
in te spelen door een vernieuwend sportaanbod. De openbare ruimte in Ede is bij
uitstek geschikt voor outdoor sporten en moet hiervoor behouden blijven. Bij het (her)
inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport,
vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden
gebracht. De nieuwe omgevingswet biedt hiervoor kansen.

Bij het vernieuwen en onderhouden van fietspaden en autoluwe wegen – met name
in de buitengebieden – willen we dat de gemeente bij het aanbrengen van asfalt waar
mogelijk rekening houdt met het gebruik door sporters. Goede fietsvoorzieningen
nodigen bewoners uit om voor kleine afstanden in plaats van de auto de fiets te
pakken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018