Steun ons en help Nederland vooruit

Onze speerpunten op Onderwijs

 • D66 wil dat de gemeente randvoorwaarden schept voor goede opvang
  en onderwijs voor kinderen tussen de 2 en 18 jaar, dichtbij de kinderen
  in de buurt, in duurzame, schone en prettige gebouwen. De nadruk ligt
  hierbij op zingeving in plaats van op religie;
 • D66 wil dat elke jongere in Ede de kans krijgt een startkwalificatie te
  hebben van minimaal MBO-2 niveau. Dit is een minimale vereiste voor
  een plek op de arbeidsmarkt;
 • D66 wil dat het onderwijsaanbod op alle niveaus is aangepast aan de
  eisen van de maatschappij vandaag de dag. Hierbij is een breed aanbod
  nodig, tijdens en na schooltijd, bestaande uit beweging, muziek en
  taalvaardigheid;
 • D66 wil dat bij nieuwbouw en subsidies voor renovaties van scholen de
  mogelijke verbinding tussen scholen een criterium is;
 • D66 wil dat gemeente in het kader van de leerplichtwet actief handhaaft;
 • D66 wil dat de gemeente toeziet op voldoende aanbod voor passend
  onderwijs, ook voor laag- en hoogbegaafden;
 • D66 wil dat een regionaal aanbod en de samenwerking tussen scholen
  wordt gestimuleerd als dit de inhoud en efficiƫntie van het onderwijsaanbod
  ten goede komt. Dit gebeurt vanuit het belang van de ontwikkeling van
  het kind;
 • D66 wil voldoende ruimte voor sport en beweging in het onderwijs;
 • D66 wil naast goede en brede scholen, ook voldoende opvangmogelijkheden
  in de buurt van kinderen waarbij de levensbeschouwelijke identiteit niet
  leidend is;
 • D66 wil dat via bedrijfsbezoeken, ondernemerskringen en netwerken,
  bedrijven gestimuleerd worden om een ruim aanbod van leer- en
  stageplekken te realiseren;
 • D66 wil een samenwerking tussen het bedrijfsleven en het basis- en
  voortgezet onderwijs in het kader van beweging, voeding en leefstijl,
  waarbij het aanleren van de Nederlandse taal op het werk en in buurthuizen
  gestimuleerd wordt;
 • D66 wil via een impulsfonds de verbinding met sport-, muziek- en andere
  culturele organisaties en scholen faciliteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018