Steun ons en help Nederland vooruit

Onze speerpunten op Veiligheid

 • D66 wil de veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren;
 • D66 wil maximaal inzetten op preventie;
 • D66 wil dat de wijkagent zichtbaar en toegankelijk is;
 • D66 wil inzet en samenwerking van alle relevante instanties;
 • D66 wil een afname van overlast van verwarde personen in de openbare
  ruimten;
 • D66 wil een intensief handhavings- en controlebeleid;
 • D66 staat voor een volwaardig burgerschap voor iedereen. Radicalisering
  van (groepen) mensen moet worden bestreden;
 • D66 wil cybercriminaliteit bestrijden;
 • D66 wil de privacy van haar inwoners zo veel mogelijk waarborgen;
 • D66 wil inwoners mobiliseren en ondersteunen bij het tegengaan van
  criminaliteit en overlast in de wijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018