Steun ons en help Nederland vooruit

Sport middenin de samenleving

Sport en bewegen als activiteit met de sportvereniging als kunnen op verschillende
manieren bijdragen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van uiteenlopende
doelgroepen in de samenleving en het bevorderen van de saamhorigheid. D66
steunt het beleid om sportactiviteiten nauwer te koppelen aan andere wijkgebonden
activiteiten binnen het sociaal domein. Sportverenigingen worden hierbij ondersteund
vanuit de Stichting Sportservice Ede en in samenwerking met Malkander, wijkbeheer,
onderwijs, zorgpartijen, fysiotherapeuten en huisartsen. Het doel is een blijvende
sportdeelname op eigen niveau. We willen dat sportverenigingen hierop zijn ingespeeld
en een passend, divers aanbod hebben. De open club gedachte sluit hier naadloos
op aan en juichen wij toe. Aangezien de sportaccommodaties in Ede zijn geclusterd
in 3 grote sportparken en deze ook in de dorpen bij elkaar liggen kan die lijn worden
doorgetrokken naar open sportparken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018