Steun ons en help Nederland vooruit

Een sterke economie vraagt goede en harde werkers

Voor de Edese economie is er behoefte aan vakmensen op alle niveaus. Vooral in
deze economische tijden is het voor veel bedrijven moeilijk om aan goed personeel te
komen. D66 wil samen met bedrijven en instellingen zorgen dat de juiste vakmensen
worden opgeleid en dat er internationale aansluiting is in ons onderwijs. Uitwisseling
in het beroepsonderwijs is hierbij belangrijk. Niet alleen tussen leerlingen, maar ook
de uitwisseling van kennis en expertise tussen docenten en praktijkopleiders. De
Kenniscampus, met zijn nadruk op de vele HBO-opleidingen van hoge kwaliteit, is in
de ogen van D66 een goed initiatief maar kan nadrukkelijker worden uitgebouwd tot
een nieuw centrum van kleine en innovatieve bedrijvigheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018