Steun ons en help Nederland vooruit

Taal is de basis voor samenleven

Het beheersen van de Nederlandse taal is een must. Niet alleen voor een positie op de
arbeidsmarkt, maar ook voor de verbondenheid met elkaar en de deelname aan het
maatschappelijk leven. D66 is voorstander om activiteiten zoals inburgeringscursussen
en taallessen dichtbij huis te organiseren. Dat zorgt voor laagdrempeligheid en een
open klimaat om een hulpvraag te durven stellen. Ook het betrekken en faciliteren van
ondernemers die hun medewerkers kansen bieden om de Nederlandse taal machtig
te worden, willen we stimuleren. Beiden kunnen elkaar verrijken!
Om echt iedereen binnen onze gemeente kansen te geven is een internationale
schakelklas voor asielzoekers van groot belang. Zo betrekken we hen meteen in de
maatschappij en zetten we hen niet op een achterstand.
Daarnaast is beheersing van de Engelse taal tegenwoordig ook onmisbaar in de
samenleving. Dat kan je het beste vroeg beginnen, dus is D66 voorstander voor meer
tweetaligheid in het onderwijs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018