Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstbesteding wonen en werken

Met de klimaatopgaven, de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet komen belangrijke ontwikkelingen op ons af. We moeten verder zoeken naar ruimte voor opwekking van duurzame energie. Om onze klimaatdoelstelling te halen is er fysieke ruimte nodig, ongeacht of dat nu voor windenergie of zonne-energie is. De economie trekt weer aan en dat zorgt voor een groei aan bedrijven en inwoners. Daarvoor is nog enige ruimte op de bestaande industrieterreinen en ontwikkellocaties.
De binnenstad blijft ook komende periode een aandachtspunt. Door de ontwikkelingen in de detailhandel zullen de vierkante meters winkeloppervlak verder ingeperkt moeten worden en moet er meer ruimte geboden worden aan horeca-activiteiten of voor cultuur. D66 wil daarbij ook de cultuurhistorische kwaliteit van de binnenstad koesteren en verbeteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018