Steun ons en help Nederland vooruit

Topsport ter inspiratie

Topsport verdient ondersteuning met het accent op talentontwikkeling. Een
aantrekkelijke lokale topsport en ook lokale topsporters als rolmodel, zijn een grote
stimulans voor de ontwikkeling van de breedtesport. Topsport is een belangrijk middel
voor citymarketing en draagt bij aan een interessant vestigings- en verblijfklimaat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018